Click here if you are having trouble viewing this message.

Det hållbara kontoret
Svanen bjuder in till en kostnadsfri förmiddag i Göteborg, 1 december

Speglar ert kontor era värderingar och hur ni vill uppfattas av kunder? Är ert kontor och arbetsplats hållbar och skapar stolta arbetare? På Svanens nätverksträff får ni hjälp med att säkerställa att ert kontor blir mer hållbart för miljön och medarbetarna.

Populära föreläsaren Gustav Molnar ger oss tips och råd hur företag och organisationer kan säkerställa att engagemanget hos medarbetarna växer. Det framgångsrika företaget Malmstolen kommer att ge oss motivationen till varför vi ska satsa på ett miljömässigt hållbart kontor.

Efteråt bjuder vi på lunch och möjlighet att skapa nya kontakter för samarbeten och affärer. Så bjud med dina kollegor som jobbar med miljö, inköp och HR-frågor och få inspiration för att fortsätta utveckla ert arbete framåt.

 

 

Gustav Molnar
DIWO AB

Föreläsare med en passion för att inspirera personer och organisationer att nå sin fulla potential. Starkt intresse och kunskap gällande innovation, medarbetares engagemang samt verksamhetsutveckling.

Gustav delar in arbetsmiljö i tre övergripande områden; psykosocial, fysisk och digital. Samtliga områden är och kommer, med hög sannolikhet, att fortsätta vara under en omvälvande förändring. Gustav kommer att berätta hur företag borde jobba med dessa områden för att få nöjda och lojala medarbetare. Läs mer

Erik Malm
Malmstolen AB


Erik Malm, professionellt aktiv naturfotograf, därtill ansvarig produktutvecklare av ergonomiska arbetsstolar på Malmstolen AB, berättar varför miljö och hållbarhet är så viktig.

Malmstolen bygger arbetsstolar med den mänskliga kroppen som utgångspunkt. Malmstolen AB har som första företag i möbelbranschen märkt hela sitt produktsortiment enligt Svanens nya strängare kriterier.